ES projektai

 UAB „HCTC“ savo gamybos procesuose diegia naujas skaitmenines gamybos technologijas

 

 

Nuo 2020 m. gruodžio mėnesio UAB „HCTC“ pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „HCTC“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0010.

 

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimui. Projekto metu bus įsigyta skaitmeninė langų ir durų ruošinių apdirbimo įranga bei gaminių projektavimo programinė įranga. Naujos skaitmeninės gamybos technologijos didins gamybos efektyvumą ir gaminamos produkcijos asortimentą, sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

 

UAB „HCTC“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

 

 

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „HCTC“

 

Projekto vykdytojas: UAB „HCTC“

 

Bendra projekto vertė: 382000,00 eur

 

Skirtas finansavimas iki: 134300,00 eur

 

Projekto vykdymo pradžia: 2020-12-03

 

Projekto vykdymo pabaiga: 2021-11-30

Kliento prisijungimas